Ładowanie

Głowa Swarożyca – Dobczyce

Głowa Swarożyca – Dobczyce

Głowa Swarożyca eksponowana w przestrzeni publicznej muzeum zamkowego na zamku w Dobczycach, znaleziona przez wybitnego polskiego archeologa Gabriela Leńczyka, na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku ciałopalnym. Prawdopodobnie chodzi tu o stanowisko umiejscowione na wzgórzu Trupielec (476 m) w pobliżu Kornatki.

Kopce te odkryto w 1934 roku i wstępnie przebadany przez prof. dr Stefana Noska[1]. W latach 1963-1965 Zakład Archeologii Małopolski IHKM PAN w Krakowie przeprowadził badania wykopaliskowe ośmiu kopców w Kornatce w których uczestniczył Gabriel Leńczyk. Na kompleks w Kornatce składają się 4 stanowiska archeologiczne. Stanowiska na podstawie wykopalisk datowano na VII-IX wiek.Nekropolia składa się z 40 kopców, przeważnie kolistego kształtu i zbliżonych rozmiarów. Mają wysokość do 1,6 m i średnice 8 m. Badacze stwierdzili, że w niektórych kopcach po pochówku ciałopalnym resztki szczątków wkładano do urn popielnicowych, które umieszczano na kopcu. Dodatkowo odkryto gliniane naczynia w których znaleziono ślady jadła i napojów umieszczanych w kopcu w trakcie pochówku. Niestety w literaturze próżno szukać opisów głowy.

Przypisy:
[1] S. Nosek, Ciałopalne mogiły z okresu wczesnohistorycznego w Małopolsce Zachodniej, „Wiad. Arch.”, t. 16; 1939 (reedycja 1948), s. 328—330, tabl. LXIII/1—3,fig. 8— 9, 11— 12, 14—15.,

Źródła:
Helena Zoll-Adamikowa „Ciałopalne kurhany wczesnośredniowieczne w kornatce, pow. Myślenice, w świetle badań lat 1963— 1965” w Sprawozdania Archeologiczne Tom 19 (1968) Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie ISSN 0081-3834

Lokalizacja Zamku w Dobczycach.

Lokalizacja stanowiska gdzie prawdopodobnie głowa została znaleziona.

Autor tekstu: Karol Grabowski
Stworzone w ramach iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa
CC BY-SA 3.0

2 comments

Comments are closed.