ETNOGRAFIA: Dziady wiosenne, jesienne, wędrowne | dr hab. Piotr Grochowski | iSAP

Dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK w Toruniu. Pan Piotr jest twórcą wspaniałej publikacji, pt.: ,,Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i pieśniach”.

Prowadzi również badania kultury ludowej z uwzględnieniem obrzędowości współczesnych rodzimowierców. Dzisiaj opowie nam o Dziadach, czyli dwóch obrzędach: jesiennych i wiosennych a także roli społecznej wykonywanej przez wędrownych żebraków.

Grochowski P., Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach | 57:00
Michajłowa K., Dziad wędrowny w kulturze ludowej Słowian | 58:16
Swianiewiczowa O., Interpretacja Dziadów Mickiewiczowskich na podstawie skarbca kultury białoruskiej | 1:00:02
Pietkiewicz C., Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego | 1:01:00


Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach: KLIK

Folklor w dobie Internetu: KLIK

Jarmark tradycji. Studia i szkice folklorystyczne: KLIK

Inne książki dr Grochowskiego: KLIK

Wydział Humanistyczny UMK: KLIK


Prowadził | Szymon Gilis
Montowała | Karolina Lisek
Muzyka w tle | KLIK

W ramach iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa
Zezwala się na udostępnianie materiału w formie podcastu opublikowanego na platformie YouTube.