Ładowanie

Podlaskie/ Znaleziono militaria z czasów Jaćwingów i inne przedmioty w późniejszych okresów

Podlaskie/ Znaleziono militaria z czasów Jaćwingów i inne przedmioty w późniejszych okresów

Militaria: ostrogę i groty strzał z czasów Jaćwingów, a także inne przedmioty z okresu od X do XVII wieku – odkryli archeolodzy podczas badań na terenie grodziska w miejscowości Grodzisk k. Suchowoli (Podlaskie).

Badania prowadzą archeolodzy z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie i z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Jak powiedziała PAP koordynatorka projektu Kornelia Piasecka z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, badania dotyczą rozpoznania jednego ze znajdujących się w międzyrzeczu Biebrzy i Supraśli kompleksów osadniczych, w miejscowości Grodzisk k. Suchowoli. Piasecka powiedziała, że znajduje się tam grodzisko i osada. Wały grodu są widoczne i dobrze zachowane, a teren osady znajduje się obecnie w większości na terenie łąk. Dodała, że dzięki badaniom ten słabo znany teren ma być rozpoznany, ma być też ustalony zasięg tej osady oraz chronologia.

“Dzięki już przeprowadzonym badaniom i towarzyszącym im działaniom udało nam się to po części ustalić” – dodała. W trakcie badań – jak opowiadała – odkryto ok. 200 różnych zabytków z czasów wczesnośredniowiecznych, epoki średniowiecza i nowożytnej.

Jednymi z najcenniejszych przedmiotów są militaria z czasów Jaćwingów. To m.in. ostroga i kilka grotów strzał. Oba znaleziska datowane są na X wiek – dodała Piasecka. Wśród innych przedmiotów jest ceramika, fragmenty naczyń glinianych z różnych okresów, elementy topora, kula armatnia, gwoździe kute czy ozdobne okucia najprawdopodobniej skrzyni.

“Na tym grodzisku mamy ślady bytowania ludzi od X do XVII w.. Na pewno bardzo silnie – co wynika z dotychczasowych badań – widoczny jest czas potopu szwedzkiego, czyli XVII w.” – dodała.

Obecna badania prowadzone przez archeologów były badaniami powierzchownymi, nieingerującymi w głębsze warstwy ziemi. W ramach projektu będą prowadzone także wykopaliska archeologiczne ze stanowiskami.

Piasecka oceniła, że badania archeologiczne w tym miejscu mają duże znaczenie. “To grodzisko mimo tego, że znane jest od dłuższego czasu, jest też dobrze widoczne w krajobrazie, bo badań wykopaliskowych tam nie było. Jedyne co wiedzieliśmy o tym grodzisku, to z badań powierzchniowych. Chronologia tego grodziska też była słabo określona, a dzięki badaniom wiemy, że na pewno istniało w X w., można to na pewno powiązać z Jaćwingami” – powiedziała.

Jej zdaniem miejsce badań jest tym bardziej ciekawsze, gdyż – jak mówiła – trwa dyskusja, czy to są tereny jaćwieskie czy słowiańskie. “Każdy obiekt potrzebuje swego czasu weryfikacji czy badań, żeby móc to po prostu ustalić” – dodała Piasecka.

Badania przeprowadzone w tym miejscu i uzyskane informacje mają stać się podstawą do tworzenia planów ochrony konserwatorskiej.

Projekt został dofinansowany z ministerstwa kultury.

PAP – Nauka w Polsce, Sylwia Wieczeryńska

Źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl/