Ładowanie

Stracili gród – dlaczego? Rozmowa z prezesem Stowarzyszenia Palana Gera o grodzisku w Stobiernej

Stracili gród – dlaczego? Rozmowa z prezesem Stowarzyszenia Palana Gera o grodzisku w Stobiernej

Ziemowit Kamiński to człowiek, który dawno temu popuścił cugle swojej pasji i edukując młode pokolenia, jak to drzewiej było, stał się jednocześnie zarządcą wczesnośredniowiecznego grodu słowiańskiego w Stobiernej w Gminie Dębica.

Gród przez wiele lat działania Stowarzyszenia Słowian Doliny Wisłoki – Palana Gera stał się w okolicy nie tylko wielką atrakcją turystyczną, ale także przyczółkiem do nauczania młodego pokolenia o tym, jak to ich dziadowie żyli, wojowali czy jedli. Wiedza ta to korzeń naszej kultury – jeżeli wyginie o niej pamięć, to tak jak drzewo bez korzenia wyschnie, umrze i obalone będzie przez najlżejszy podmuch wiatru. Mając to na uwadze, Stowarzyszenie – z Ziemowitem na czele – krzewiło w młodych umysłach pamięć o dawnych czasach, z których wywodzi się nasza kultura, język oraz sztuka.

Zajęcia edukacyjne, własność: Stowarzyszenie Słowian Doliny Wisłoki Palana Gera

Wraz z pandemią nadszedł trudny okres dla wielu instytucji edukacyjnych i turystycznych. Tak też się stało z Grodem. Ustalenia z Gminą, niestety tylko słowne, dawały jednak cień szans na to, że Gród pozostanie w rękach Stowarzyszenia. Gmina na mocy podpisanej umowy dzierżawy miała prawo domagać się spłaty zadłużenia oraz rozwiązać umowę dzierżawy. Pomimo zapewnień Wójta Stanisława Rokosza, Gmina w 2020 roku nie pomogła w zażegnaniu kryzysu, ale zaczęła domagać się uiszczenia pełnej kwoty za dzierżawę terenu, który nie mógł być odpowiednio użytkowany ze względu na obostrzenia pandemiczne.

Po opublikowaniu materiału wideo na YouTube, w którym Ziemowit opisuje całą sytuację,  Gmina ponownie zainteresowała się tym tematem – zaprosiła na rozmowy o problemach. I kiedy kryzys największej atrakcji turystyczno-historycznej w okolicy został już prawie zażegnany…

Tego, co stało się potem, dowiecie się z materiału wideo.
Poniżej znajduje się link do zbiórki na nowy Gród Słowiański w Strzegocicach w Gminie Pilzno.
WESPRZYJ PROJEKT

 

Autor notatki: Szymon Gilis
Korekta: Oliwia Wachocz, Jakub Moroński
W ramach iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa
CC- BY- SA 3.0 (tekst)

Licencja i prawo przedruku nie obowiązuje materiałów graficznych.
Notatka powstała na podstawie informacji zawartych w prezentowanym podcaście.