Ładowanie

Gil i Lis | Przegadany miesiąc #3

Gil i Lis | Przegadany miesiąc #3

W odcinku poruszamy najnowsze odkrycia archeologiczne oraz wydarzenia w świecie nauki, które dotykają kwestii m.in. Słowian.

W trzecim odcinku Gil i Lis Kamil dodał plansze, które urozmaicą Wam oglądanie i wizualizację tego, o czym mówimy.

Co omówiliśmy w ramach przegadanego czerwca 2024?

Odkrycie osady wczesnośredniowiecznej w Turce
Odkrycie Huńskiego pochówku w Czulicach pod Krakowem
27-28 czerwca odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „W poszukiwaniu genezy Słowian”
Premiera filmu dokumentalnego Jak Kopernik zatrzymał Słońce na krakowskim niebie
Zapowiedziano kolejny sezon badań grodziska w Pyrzycach woj. zachodniopomorskie
W Chodliku planowane jest przebadanie kolejnego kurhanu
Szczątki koni pokazują, że poprzez pogańsko-chrześcijańskie sieci handlowe przemierzały nawet 1500 km przez Morze Bałtyckie by zostać złożone w ofierze
Europejskie Dni Archeologii -14, 15 i 16 czerwca
◾Krótkie podsumowanie Święta Stado 2024