O prawdziwej dacie Dziadów jesiennych…

Zacznijmy od tego, że w roku 935 papież Jan XI wyznaczył na 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych, która miała obowiązywać w całym Kościele. Okazuje się więc, że katolickie święto zmarłych istniało jeszcze przed rozpoczęciem akcji chrystianizacyjnej Państwa Gnieźnieńskiego, która trwała od około 966 roku. Zatem możemy z całą pewnością stwierdzić, że dzień Wszystkich Świętych w Kościele nie powstał z myślą o inkulturacji chrześcijaństwa wśród plemion lechickich.

Czytaj dalej

Czy na pewno znasz wierzenia bałtyjskie?

Najstarszy zachowany zapis historyczny pochodzi z I wieku z Germanii Tacyta. [1] Bałtów dzieli się na zachodnich – Jaćwingowie i Prusowie, oraz wschodnich – Kurowie, Litwini i Łotysze. [2] Mitologia bałtyjska jest blisko spokrewniona z mitologią słowiańską [3] i właśnie owa wspólnota kulturowa (duchowa) będzie nas najbardziej interesowała w kontekście porównawczym. 

Czytaj dalej

5 największych mitów dotyczących polowań na czarownice | recenzja “Malleus maleficarum” od Wydawnictwa Replika

W artykule rozprawimy się z pięcioma największymi mitami, jakie napotkałam w trakcie dyskusji ze znajomymi, przeglądania artykułów w Internecie, a także podczas oglądania filmów tematycznych wyprodukowanych przez Hollywood. Zapraszam Was serdecznie do zapoznania się z prezentowanymi źródłami, a także zachęcam …

Czytaj dalej

Łapanie koguta: wielowiekowa tradycja, czy zwykłe barbarzyństwo?

Jak wykazały badania terenowe Wendisches Museum/Muzeum Serbołużyckiego w Chociebużu, zwyczaj ten, w latach od 1990 do 2011, był obchodzony jeszcze w 36 dolnołużyckich wsiach. Tradycja ta jest praktykowana głównie w sierpniu lub we wrześniu, w zależności od wsi. We wsi Bärenbruck/Barbuka w tym roku, czyli pierwszy raz po pandemii koronawirusa, łapanie koguta odbyło się już 24.08. Trzeci król żniw został zdyskwalifikowany, ponieważ złapał skrzydło koguta nie w galopie, ale w spoczynku. Dlatego musiano wyłonić nowego trzeciego króla, zaś jeździec, który nie stosował się do zasad, został wyłączony z zawodów. 

Czytaj dalej

Słowiańskie symbole na pisankach Serbołużyczan

O jajku pisano wiele we wszystkich krajach i językach świata. Jest ono również obecne od wieków w wielu różniących się od siebie kulturach, takich jak starożytny Egipt, Chiny, dawna Persja, czy też wczesnośredniowieczna Europa. Co ciekawe, jajku zawsze przypisuje się pewne magiczne moce, które mają zostać wzmocnione poprzez jego zdobienie i farbowanie.

Czytaj dalej