Produkty

Skarbnica iSAP
Skarbnica iSAP

Skarbnica iSAP to baza zbierająca różne, darmowe treści (linki) dotykające tematyki Słowian, polskiej kultury ludowej i innych kultur współistniejących,  a wszystko to w zgodzie z prawami autorskimi. Jeżeli chcesz nam pomóc w rozbudowywa […]

KRONIKA POLSKA, Wincenty Kadłubek
KRONIKA POLSKA, Wincenty Kadłubek

Starcie rycerzy śląskich z górnikami w początkach XII wieku, Władysław Dziewulski
Starcie rycerzy śląskich z górnikami w początkach XII wieku, Władysław Dziewulski

Zagadka plemion znad Bugu, Sanu, Dniestru i Styru, Krzysztof Fokt
Zagadka plemion znad Bugu, Sanu, Dniestru i Styru, Krzysztof Fokt

Słownik gwar polskich (tomy I-II) Jan Aleksander Karłowicz
Słownik gwar polskich (tomy I-II) Jan Aleksander Karłowicz

Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego), Irena Górska, Ludmiła Paderewska, Jerzy Pyrgała, Wojciech Szymański
Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego), Irena Górska, Ludmiła Paderewska, Jerzy Pyrgała, Wojciech Szymański

Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza, Maciej Rak
Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza, Maciej Rak

,,Frazeologia gwarowa jest jedną ze słabiej zbadanych dziedzin językoznawstwa polskiego. Bibliografia publikacji dotyczących gwarowych związków frazeologicznych liczy zaledwie ponad dwadzieścia pozycji (por. Bąba 1998; Krawczyk 1985). Nie ma j […]

Demony przyrody i personifikacje zjawisk przyrodniczych w wierzeniach ludu białoruskiego w XVIII i XIX wieku, Alicja Maciejek
Demony przyrody i personifikacje zjawisk przyrodniczych w wierzeniach ludu białoruskiego w XVIII i XIX wieku, Alicja Maciejek

,,Demonologicznymi wierzeniami białoruskimi dotychczas zajmowano się na marginesie badań nad kulturą ludu białoruskiego, Słowian wschodnich czy w ogóle Słowian.” [źródło w przycisku]

Słownik etymologiczny języka polskiego, Aleksander Brückner
Słownik etymologiczny języka polskiego, Aleksander Brückner

Triglav, mythologično raziskavanje, Trstenjak Davorin
Triglav, mythologično raziskavanje, Trstenjak Davorin

Podmiotowość zwierząt w rytuałach wczesnośredniowiecznych — próba reinterpretacji statusu zwierząt w kulturze przedchrześcijańskich Słowian, Joanna Wałkowska
Podmiotowość zwierząt w rytuałach wczesnośredniowiecznych — próba reinterpretacji statusu zwierząt w kulturze przedchrześcijańskich Słowian, Joanna Wałkowska

,,Wniniejszej pracy zaproponuję reinterpretację dotychczasowego ujęcia statusu zwierząt w światopoglądzie społeczeństw wczesnośredniowiecznych, opierając się głównie na koncepcji kultury synkretycznej, która wypracowana została na gruncie społ […]

Utopijność modeli wymian symbolicznych, Michał Kłosiński
Utopijność modeli wymian symbolicznych, Michał Kłosiński

,,Najbardziej znanymi teoretykami wymian symbolicznych są Jean Baudrillard (Wymiana symboliczna i śmierć) oraz Jean-Joseph Goux (Freud, Marks: ekonomia i symboliczne). Ich koncepcje, głęboko zanurzone w antropologii i socjologii Durkheima, Mau […]

Ślady dawnych wierzeń słowiańskich utrwalone w kaszubskiej leksyce, Hanna Popowska-Toborska
Ślady dawnych wierzeń słowiańskich utrwalone w kaszubskiej leksyce, Hanna Popowska-Toborska