Ludowa kosmogonia dualistyczna Słowian w świetle samojedzkich mitów stworzenia, Ryszard Tomicki

Występowanie dualistycznych mitów o stworzeniu świata wśród społeczności chłopskich w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej w końcu XIX i na początku XX w. było ewenementem kulturowym. Koncepcja przyznająca Bogu i Diabłu status bytów odwiecznych oraz stwierdzająca, że kosmos został stworzony przez obie te istoty, była bowiem nie tylko sprzeczna z kosmogonią i całą doktryną chrześcijańską, lecz nadto zdawała się nawiązywać wprost do mitologiczno-religijnych koncepcji staroirańskich, manichejskich, bogomilskich.

Opis

,,Występowanie dualistycznych mitów o stworzeniu świata wśród społeczności chłopskich w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej w końcu XIX i na początku XX w. było ewenementem kulturowym. Koncepcja przyznająca Bogu i Diabłu status bytów odwiecznych oraz stwierdzająca, że kosmos został stworzony przez obie te istoty, była bowiem nie tylko sprzeczna z kosmogonią i całą doktryną chrześcijańską, lecz nadto zdawała się nawiązywać wprost do mitologiczno-religijnych koncepcji staroirańskich, manichejskich, bogomilskich. “(źródło w przycisku)

POBIERZ
Link nie działa? Wyślij nam informację na redakcja.isap@gmail.com w tytule maila : ,,Biblioteka- link nie działa”, w treści wklej adres url konkretnego linka z naszej strony www.

<< wróć do listy