Podmiotowość zwierząt w rytuałach wczesnośredniowiecznych — próba reinterpretacji statusu zwierząt w kulturze przedchrześcijańskich Słowian, Joanna Wałkowska

,,Wniniejszej pracy zaproponuję reinterpretację dotychczasowego ujęcia statusu zwierząt w światopoglądzie społeczeństw wczesnośredniowiecznych, opierając się głównie na koncepcji kultury synkretycznej, która wypracowana została na gruncie społeczno-regulacyjnej teorii kultury oraz na koncepcjach współczesnej ekofilozofii. Ze względu na charakter źródeł, zakres pracy ogranicza się do okresu od X po ok. poł. XIII w. (z nawiązaniami do okresu późnego średniowiecza), pod względem przestrzennym natomiast dotyczy przede wszystkim terenu ziem polskich, przedstawionych na tle innych obszarów, m.in. Słowiańszczyzny Połabskiej i Wschodniej.” [źródło w przycisku]

Opis

,,Wniniejszej pracy zaproponuję reinterpretację dotychczasowego ujęcia statusu zwierząt w światopoglądzie społeczeństw wczesnośredniowiecznych, opierając się głównie na koncepcji kultury synkretycznej, która wypracowana została na gruncie społeczno-regulacyjnej teorii kultury oraz na koncepcjach współczesnej ekofilozofii. Ze względu na charakter źródeł, zakres pracy ogranicza się do okresu od X po ok. poł. XIII w. (z nawiązaniami do okresu późnego średniowiecza), pod względem przestrzennym natomiast dotyczy przede wszystkim terenu ziem polskich, przedstawionych na tle innych obszarów, m.in. Słowiańszczyzny Połabskiej i Wschodniej.” [źródło w przycisku]

POBIERZ

Link nie działa? Wyślij nam informację na redakcja.isap@gmail.com w tytule maila : ,,Biblioteka- link nie działa”, w treści wklej adres url konkretnego linka z naszej strony www.

<< wróć do listy