Polskie ludowe słownictwo mitologiczne, Renata Dźwigoł

Praca ta powstała po analizie materiału językowego wyekscerpowanego z XIX- i XX-wiecznych drukowanych źródeł folklorystycznych, etnograficznych i językoznawczych. Jej celem było – prócz zgromadzenia możliwie najpełniejszego materiału dotąd rozproszonego – opisanie genezy polskich gwarowych nazw istot demonicznych oraz wykorzystywanych środków eufemizowania

Opis

,,Praca ta powstała po analizie materiału językowego wyekscerpowanego z XIX- i XX-wiecznych drukowanych źródeł folklorystycznych, etnograficznych i językoznawczych. Jej celem było – prócz zgromadzenia możliwie najpełniejszego materiału dotąd rozproszonego – opisanie genezy polskich gwarowych nazw istot demonicznych oraz wykorzystywanych środków eufemizowania” (źródło w przycisku)

POBIERZ KSIĄŻKĘ
Link nie działa? Wyślij nam informację na redakcja.isap@gmail.com w tytule maila : ,,Biblioteka- link nie działa”, w treści wklej adres url konkretnego linka z naszej strony www.

<< wróć do listy