Schyłkowopaleolityczna pracowania krzemieniarska z miejscowości Ślęża (Stanowisko 12) pod Wrocławiem, Jarosław Bronowicki, Dariusz Bobak

Obiekt będący głównym przedmiotem niniejszego opracowania znajdował się w krawędziowej części wysoczyzny morenowej w odległości ok. 100 m na wschód od załamania wyższej, plejstoceńskiej terasy Ślęzy, w obrębie arów nr 45 i 50 (ryc. 3). W trakcie badań nadano mu numer 229.

Opis

,,Obiekt będący głównym przedmiotem niniejszego opracowania znajdował się w krawędziowej części wysoczyzny morenowej w odległości ok. 100 m na wschód od załamania wyższej, plejstoceńskiej terasy Ślęzy, w obrębie arów nr 45 i 50 (ryc. 3). W trakcie badań nadano mu numer 229.” (źródło w przycisku)

POBIERZ
Link nie działa? Wyślij nam informację na redakcja.isap@gmail.com w tytule maila : ,,Biblioteka- link nie działa”, w treści wklej adres url konkretnego linka z naszej strony www.

<< wróć do listy