REKLAMA

Wszelkie szczegóły prosimy ustalać poprzez biuro najlepiej wysyłając maila w następującej formie:

Tytuł: Reklama – nazwa projektu

Treść:

  1. Nazwa wydarzenia*/projektu*/produktu*
  2. Data wydarzenia* Data premiery*
  3.  Miejsce wydarzenia* Miejsce premiery* Strona www*
  4. Krótka charakterystyka : cele*, planowane atrakcje/projekty*, opis produktu*- skład, pochodzenie składników*, oceniany wpływ na środowisko*
  5. Organizatorzy/ Właściciele *
  6. Patroni*
  7. Potencjalny okres reklamowania (liczba dni + termin od-do)
  8. Numer kontaktowy i nazwisko osoby/firmy/organizacji reprezentującej

Maile wysyłać nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem reklamy: biuro.isap@gmail.com

*jeżeli dotyczy