Literatura

Do Państwa dyspozycji udostępniamy książki oraz publikacje dotykające Słowian, polskiej kultury ludowej oraz innych kultur współistniejących. Nie oceniamy ich pod kątem jakości przekazywanej treści.

Nasze linki odsyłają do stron, które udostępniają publikacje w sposób nieodpłatny. Niektóre wymagają rejestracji.

Zachęcamy do pomagania nam w powiększaniu zbioru. W przypadku niedziałającego linka, prosimy o kontakt na redakcja.isap@gmail.com

KRONIKA POLSKA, Wincenty Kadłubek
KRONIKA POLSKA, Wincenty Kadłubek

Starcie rycerzy śląskich z górnikami w początkach XII wieku, Władysław Dziewulski
Starcie rycerzy śląskich z górnikami w początkach XII wieku, Władysław Dziewulski

Zagadka plemion znad Bugu, Sanu, Dniestru i Styru, Krzysztof Fokt
Zagadka plemion znad Bugu, Sanu, Dniestru i Styru, Krzysztof Fokt

Słownik gwar polskich (tomy I-II) Jan Aleksander Karłowicz
Słownik gwar polskich (tomy I-II) Jan Aleksander Karłowicz

Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego), Irena Górska, Ludmiła Paderewska, Jerzy Pyrgała, Wojciech Szymański
Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego), Irena Górska, Ludmiła Paderewska, Jerzy Pyrgała, Wojciech Szymański

Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza, Maciej Rak
Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza, Maciej Rak

,,Frazeologia gwarowa jest jedną ze słabiej zbadanych dziedzin językoznawstwa polskiego. Bibliografia publikacji dotyczących gwarowych związków frazeologicznych liczy zaledwie ponad dwadzieścia pozycji (por. Bąba 1998; Krawczyk 1985). Nie ma j [...]

Demony przyrody i personifikacje zjawisk przyrodniczych w wierzeniach ludu białoruskiego w XVIII i XIX wieku, Alicja Maciejek
Demony przyrody i personifikacje zjawisk przyrodniczych w wierzeniach ludu białoruskiego w XVIII i XIX wieku, Alicja Maciejek

,,Demonologicznymi wierzeniami białoruskimi dotychczas zajmowano się na marginesie badań nad kulturą ludu białoruskiego, Słowian wschodnich czy w ogóle Słowian." [źródło w przycisku]

Słownik etymologiczny języka polskiego, Aleksander Brückner
Słownik etymologiczny języka polskiego, Aleksander Brückner

Triglav, mythologično raziskavanje, Trstenjak Davorin
Triglav, mythologično raziskavanje, Trstenjak Davorin

Podmiotowość zwierząt w rytuałach wczesnośredniowiecznych — próba reinterpretacji statusu zwierząt w kulturze przedchrześcijańskich Słowian, Joanna Wałkowska
Podmiotowość zwierząt w rytuałach wczesnośredniowiecznych — próba reinterpretacji statusu zwierząt w kulturze przedchrześcijańskich Słowian, Joanna Wałkowska

,,Wniniejszej pracy zaproponuję reinterpretację dotychczasowego ujęcia statusu zwierząt w światopoglądzie społeczeństw wczesnośredniowiecznych, opierając się głównie na koncepcji kultury synkretycznej, która wypracowana została na gruncie społ [...]

Utopijność modeli wymian symbolicznych, Michał Kłosiński
Utopijność modeli wymian symbolicznych, Michał Kłosiński

,,Najbardziej znanymi teoretykami wymian symbolicznych są Jean Baudrillard (Wymiana symboliczna i śmierć) oraz Jean-Joseph Goux (Freud, Marks: ekonomia i symboliczne). Ich koncepcje, głęboko zanurzone w antropologii i socjologii Durkheima, Mau [...]

Ślady dawnych wierzeń słowiańskich utrwalone w kaszubskiej leksyce, Hanna Popowska-Toborska
Ślady dawnych wierzeń słowiańskich utrwalone w kaszubskiej leksyce, Hanna Popowska-Toborska