Skarbnica iSAP

Skarbnica iSAP to baza zbierająca różne, darmowe treści (linki) dotykające tematyki Słowian, polskiej kultury ludowej i innych kultur współistniejących,  a wszystko to w zgodzie z prawami autorskimi.

Jeżeli chcesz nam pomóc w rozbudowywaniu bazy, zapraszamy do kontaktu: biuro.isap@gmail.com.

Jeżeli zauważysz niedziałający link – daj nam znać mailem.

Literatura
Literatura

Do Państwa dyspozycji udostępniamy książki oraz publikacje dotykające Słowian, polskiej kultury ludowej oraz innych kultur współistniejących. Nie oceniamy ich pod kątem jakości przekazywanej treści. Nasze linki odsyłają do stron, które udostę [...]

Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera
Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera

,,Opracowanie spuścizny Fischera było finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Nr grantu 2014/13/D/HS3/03697. Obecnie dąży się do tego, żeby możliwie dużo publikacji finansowanych przez państwo miało charakter Open Access. Dlatego zwróciliśmy [...]

Zwyczaje i pieśni doroczne : z ust ludu i źródeł etnograficznych, Zygmunt Gloger
Zwyczaje i pieśni doroczne : z ust ludu i źródeł etnograficznych, Zygmunt Gloger

Český lid, Etnologický ústav
Český lid, Etnologický ústav

BIAŁORUSKIE GWARY GRODZIEŃSZCZYZNY. WYBRANE ZAGADNIENIA, Bogumił Ostrowski
BIAŁORUSKIE GWARY GRODZIEŃSZCZYZNY. WYBRANE ZAGADNIENIA, Bogumił Ostrowski

Pieśni ludu obrzędowe : kogutek, gaik, okrężne, Oskar Kolberg
Pieśni ludu obrzędowe : kogutek, gaik, okrężne, Oskar Kolberg

Etnografia Białorusi w opracowaniach badaczy krakowskich, Aliaksiej Machnacz, Henadzi Siemianczuk
Etnografia Białorusi w opracowaniach badaczy krakowskich, Aliaksiej Machnacz, Henadzi Siemianczuk

Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku z muzyką, Juliusz Roger
Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku z muzyką, Juliusz Roger

Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego zowią. To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł, Szymon Syrenius
Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego zowią. To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł, Szymon Syrenius

Herbarz Polski To iest O Przyrodzeniu Zioł y Drzew Rozmaitych, Y Innych Rzeczy Do Lekarzy Należących Księgi Dwoie, Marcin z Urzędowa
Herbarz Polski To iest O Przyrodzeniu Zioł y Drzew Rozmaitych, Y Innych Rzeczy Do Lekarzy Należących Księgi Dwoie, Marcin z Urzędowa

Zielnik czarodziejski to jest Zbiór przesądów o roślinach, Józef Rostafiński
Zielnik czarodziejski to jest Zbiór przesądów o roślinach, Józef Rostafiński

Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, Samuel Adalberg
Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, Samuel Adalberg

O przesądach lekarskich ludu naszego, Michał Zieleniewski
O przesądach lekarskich ludu naszego, Michał Zieleniewski