Skarbnica iSAP

Skarbnica iSAP to baza zbierająca różne, darmowe treści (linki) dotykające tematyki Słowian, polskiej kultury ludowej i innych kultur współistniejących,  a wszystko to w zgodzie z prawami autorskimi.

Jeżeli chcesz nam pomóc w rozbudowywaniu bazy, zapraszamy do kontaktu: biuro.isap@gmail.com.

Jeżeli zauważysz niedziałający link – daj nam znać mailem.

Literatura
Literatura

Do Państwa dyspozycji udostępniamy książki oraz publikacje dotykające Słowian, polskiej kultury ludowej oraz innych kultur współistniejących. Nie oceniamy ich pod kątem jakości przekazywanej treści. Nasze linki odsyłają do stron, które udostę [...]

Kilka refleksji na temat prób rekonstrukcji wierzeń mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu, Joanna Wawrzeniuk
Kilka refleksji na temat prób rekonstrukcji wierzeń mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu, Joanna Wawrzeniuk

"O Mieszku I i jego państwie staje się głośno wraz z podjęciem przez niego udanej próby dołączenia do chrześcijańskiej Europy w drugiej połowie dziesiątego wieku. Z analizy postaw innych,  rozwiniętych już wówczas europejskich społeczności wia [...]

Wędrówka dusz w zaświaty: szerokim gościńcem i po bezdrożach.Schematy wyobrażeniowe w polskiej kulturze ludowej, Ewa Maslowska
Wędrówka dusz w zaświaty: szerokim gościńcem i po bezdrożach.Schematy wyobrażeniowe w polskiej kulturze ludowej, Ewa Maslowska

Ludowe nazwy ziół w polskim językowym obrazie świata, Dr Ewa Hrycyna
Ludowe nazwy ziół w polskim językowym obrazie świata, Dr Ewa Hrycyna

Artykuł dotyczy ludowych nazw ziół analizowanych w ramach programu rekonstrukcji jezykowego obrazu swiata. Na wstepie autorka przypomina ogólne załozenia ludowej taksonomii roslin zaprezentowane przez Brenta Berlina, które jej zdaniem daja sie [...]

Tradycja i pamięć językowa uśpiona, pielęgnowana i ożywiana. Pytania o źródła polskiej tożsamości kulturowej, Prof. Jerzy Bartmiński
Tradycja i pamięć językowa uśpiona, pielęgnowana i ożywiana. Pytania o źródła polskiej tożsamości kulturowej, Prof. Jerzy Bartmiński

Autor przyjmuje kulturowe rozumienie tradycji (zgodne z definicja Kazimierza Dobrowolskiego) jako „wszelkiej spuscizny, która ustepujace generacje przekazuja pokoleniom wchodzacym w zycie”, niezaleznie od tego, w jakim stopniu jest to dziedzic [...]

Metafizyka i semiotyka, Jacek Juliusz Jadacki
Metafizyka i semiotyka, Jacek Juliusz Jadacki

,,Metafizyka klasyczna albo filozofia pierwsza (gr. τα μετα τα φυσικά ta meta ta physika – „to, co po fizyce/ponad fizyką”) – dziedzina wiedzy ukonstytuowana przez Arystotelesa, rozważająca byt jako byt oraz jego istotne własności i ostateczne [...]

Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie. Kwartalnik etnograficzny
Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie. Kwartalnik etnograficzny

Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej T1, T.4-T.14, T.17-T.18
Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej T1, T.4-T.14, T.17-T.18

Lud Słowiański: pismo poświęcone dialektologji i etnografji Słowian T.1 -T.4
Lud Słowiański: pismo poświęcone dialektologji i etnografji Słowian T.1 -T.4

Po przejściu za pomocą przycisku ,,POBIERZ" na stronę, należy kliknąć w zakładkę ,,Struktura", z której można pobrać kolejne tomy ,,Lud Słowiański: pismo poświęcone dialektologji i etnografji Słowian".

Wisła. Miesięcznik Geograficzno-Etnograficzny, 1888-1922
Wisła. Miesięcznik Geograficzno-Etnograficzny, 1888-1922

Po przejściu za pomocą przycisku ,,POBIERZ" na stronę, należy kliknąć w zakładkę ,,Struktura", z której można pobrać kolejne tomy ,,Wisły".

Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne , 1896-1919
Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne , 1896-1919

Po przejściu na stronę, należy kliknąć w zakładkę ,,Struktura", skąd można pobrać spakowane pliki.

Etnolingwistyka Tom 1-30, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Etnolingwistyka Tom 1-30, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Contemporary Mari Belief (Współczesna wiara Maryjczyków), Tatiana Alybina
Contemporary Mari Belief (Współczesna wiara Maryjczyków), Tatiana Alybina

In this article* I describe the process of developing of Mari ethnic religion based on the tradition of animistic beliefs. I aim to consider two areas of contemporary Mari religion, the activities of the ocial religious organisation and the v [...]