Ładowanie

PATRONAT MEDIALNY

Chcesz otrzymać patronat medialny? Napisz do nas opisując swój projekt: biuro.isap@gmail.com 

W  tytule maila:
Tytuł: Patronat Medialny – nazwa wydarzenia/projektu

Na jakich warunkach udzielamy patronatu?
Warunkiem koniecznym jest użycie logotypu iSAP w swojej komunikacji promocyjnej w sposób, który pozwala na jego widoczność. 

1. W przypadku wydarzeń/imprez umieszczenie logo iSAP:
– na grafice głównej wydarzenia Facebook lub profilu wydarzenia Facebook
– na plakatach reklamowych (programach i plakatach świadomości marki)
– na filmach z wydarzenia (z podpisem: patronat medialny [logo iSAP])
– na co najmniej 1 poście dotyczącym wyłącznie patronatu medialnego iSAP wraz z linkowaniem do www.isap.info.pl oraz oznaczeniem profilu iSAP w dedykowanych mediach społecznościowych.
– umożliwienie wejścia i udostępnienie akredytacji co najmniej 1 dziennikarzowi iSAP w celu przygotowania foto lub wideoreportażu

2. W przypadku książek/płyt/gier umieszczenie logo iSAP:
– na okładce utworu podlegającego patronatowi
– na plakatach reklamowych
– na dedykowanej stronie/profilu w mediach społecznościowych (np. Facebook) 
– na co najmniej 1 poście dotyczącym wyłącznie patronatu medialnego iSAP wraz z linkowaniem do www.isap.info.pl oraz oznaczeniem profilu iSAP w dedykowanych mediach społecznościowych.
– udostępnienie co najmniej 2 egzemplarzy fizycznych utworu podlegającego patronatowi,  do recenzji wykonanej przez dziennikarza iSAP lub dziennikarza partnerującego oraz do archiwum iSAP.

3. W przypadku innych inicjatyw:
– ustalenia są prowadzone indywidualnie przez redaktorów naczelnych iSAP.