Facebook

ISAP Słowiańska Agencja Prasowa

12 hours 3 minutes ago

🌱 #iSAPhistoria Proso zaczęto uprawiać w Europie nie, jak wcześniej uważano, już w okresie neolitu nawet 7 tys. lat temu, ale dopiero w czasach epoki brązu, czyli ok. 3,5 tys lat temu. Zboże to dotarło na nasz kontynent z obszaru Chin – uważają naukowcy.
Zapraszamy Was do artykułu od Nauka w Polsce 👇
📎isap.info.pl/2020/09/01/proso-zaczeto-uprawiac-w-europie-dopiero-ok-35-tys-lat-temu/

ISAP Słowiańska Agencja Prasowa

1 day 11 hours ago

🌾 Z okazji Święta Plonów, które obchodzone jest przez rodzimowiercze gromady Słowian, właśnie w tym tygodniu..

isap.info.pl/2020/04/30/kolacz-codzienny-magiczny-i-swiateczny/

Nauka

Zobacz więcej

Historia Serbołużyczan z niemieckiego punktu widzenia

Z wizytą w Muzeum Serbołużyckim w Chociebużu, niem. Cottbus, serbołuż. Chóśebuz  (niem. das Wendische Museum, dolnoserb. serbski muzej) Poza Muzeum Serbskim w Budziszynie, podobna instytucja istnieje także na Dolnych Łużycach, w Chociebużu. Muzeum Serbołużyckie, (niem. das …

Sztuka i kultura

Zobacz więcej

O procesie kształtowania się polskiej muzyki średniowiecznej. Na podstawie książki „Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego”.

Data chrztu Polski jest jedną z najważniejszych dat w historii naszego państwa. Wbrew pozorom, decyzja o zmienieniu religii panującej podyktowana była głównie pobudkami politycznymi. W X wieku wstąpienie Mieszka I do kręgu kultury łacińskiej nie tylko uczyniło księcia …

WYWIADY

Zobacz więcej

Brzezica – wywiad ze Świeradą

Przedstawiamy Państwu zapis wywiadu udzielonego przez  liderkę zespołu Brzezica, który odbył się w RadioWid i przeprowadzony został przez naszego kolegę Witta Wilczyńskiego. Wilczyn: Zacznijmy „ab ovo” – opowiedz proszę o początkach zespołu Brzezica. Świerada: Początki …

WIERZENIA I ZWYCZAJE

Zobacz więcej

Czy na pewno znasz wierzenia bałtyjskie?

Najstarszy zachowany zapis historyczny pochodzi z I wieku z Germanii Tacyta. [1] Bałtów dzieli się na zachodnich – Jaćwingowie i Prusowie, oraz wschodnich – Kurowie, Litwini i Łotysze. [2] Mitologia bałtyjska jest blisko spokrewniona z mitologią słowiańską [3] i właśnie owa wspólnota kulturowa (duchowa) będzie nas najbardziej interesowała w kontekście porównawczym. 

Odtwórstwo

Zobacz więcej

Germanie- bezpośredni poprzednicy plemion słowiańskich w Małopolsce

Początek okresu wczesnosłowiańskiego w odniesieniu do terenów Małopolski przypada na początek VI w. kiedy zaczynają przybywać coraz to liczniejsze fale ludności słowiańskiej. Nowi osadnicy zajęli tereny niegdyś eksploatowane przez przedstawicieli kultury przeworskiej i wielbarskiej. Twórcami tychże …

Miejsca i zabytki

Zobacz więcej

Polowanie na renifery na górze Birów

Góra Birów wznosi się na wysokość 460 m n.p.m w kierunku północnym od ruin Zamku Ogrodzieniec. Wzniesienie to zwróciło uwagę osadników już 30 tysięcy lat temu. To właśnie liczne jaskinie w leśnym terenie, w ostańcu wapiennym, stały się w tym czasie obozowiskami łowców niedźwiedzi i reniferów.