Ładowanie

Stowarzyszenie JAWIA

Nasze czasopismo internetowe działa dzięki Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Słowiańskiej JAWIA

Pomóż nam rozwijać Stowarzyszenie dzięki darowiźnie lub stając się członkiem Stowarzyszenia.

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTURY SŁOWIAŃSKIEJ JAWIA
REGON:  243637522
NIP:  6292470111
KRS: 0000515690

Darowizny prosimy wpłacać na konto bankowe:
95 1140 2004 0000 3102 7530 8951
TYTUŁ: Darowizna na cele statutowe

Ul. Królowej Jadwigi 27/101
41-300 Dąbrowa Górnicza

Więcej informacji jak dołączyć do Stowarzyszenia znajdziesz na stronie www.jawia.pl

Dlaczego Jawia?

Nazwa Stowarzyszenia określa na jakiej płaszczyźnie i dla kogo działamy. Dawniej na słowiański świat składały się trzy elementy: Prawia, Nawia i Jawia. Stanowiły one całość przedstawianą w postaci drzewa świata. Jego koroną była Prawia będąca siłą sprawczą, sferą, która jest źródłem prawa oraz siedzibą bogów. Nawia, znajdująca się w korzeniach drzewa, to kraina zmarłych oraz rzeczy nadprzyrodzonych. Jawia, jako pień drzewa, jest z kolei światem rzeczywistym, który nas otacza, wszystkim tym co namacalne. To jest właśnie sfera, na którą za życia mamy wpływ.

Misja

Pogłębienie świadomości społeczeństwa o kulturze, sztuce oraz tradycji, umiejscowionej w dalekiej historii naszego kraju, tworzącej fundament naszego społeczeństwa.

Wizja

Świat Słowian wokół nas z żyjącą tradycją i wartościami naszych przodków.

Cele:

  1. Odkrywanie i promowanie zapomnianej, pomijanej historii ziem polskich oraz plemion słowiańskich wraz z ich kulturą, tradycją, sztuką oraz wszelkimi przejawami ponadczasowych wartości humanizmu.
  2. Podtrzymywanie zwyczajów i wartości naszych przodków, kultywowanych często po dziś dzień w stanie niezmienionym lub przy zmienionej formie czy nazwie. Dążenie do bezbłędnej ich identyfikacji z kulturą Słowian.
  3. Promocja postaw patriotycznych, pro-ludzkich oraz ekologicznych w szerokim tego słowa znaczeniu.