O procesie kształtowania się polskiej muzyki średniowiecznej. Na podstawie książki „Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego”.

Data chrztu Polski jest jedną z najważniejszych dat w historii naszego państwa. Wbrew pozorom, decyzja o zmienieniu religii panującej podyktowana była głównie pobudkami politycznymi. W X wieku wstąpienie Mieszka I do kręgu kultury łacińskiej nie tylko uczyniło księcia …

Czytaj dalej

Łapanie koguta: wielowiekowa tradycja, czy zwykłe barbarzyństwo?

Jak wykazały badania terenowe Wendisches Museum/Muzeum Serbołużyckiego w Chociebużu, zwyczaj ten, w latach od 1990 do 2011, był obchodzony jeszcze w 36 dolnołużyckich wsiach. Tradycja ta jest praktykowana głównie w sierpniu lub we wrześniu, w zależności od wsi. We wsi Bärenbruck/Barbuka w tym roku, czyli pierwszy raz po pandemii koronawirusa, łapanie koguta odbyło się już 24.08. Trzeci król żniw został zdyskwalifikowany, ponieważ złapał skrzydło koguta nie w galopie, ale w spoczynku. Dlatego musiano wyłonić nowego trzeciego króla, zaś jeździec, który nie stosował się do zasad, został wyłączony z zawodów. 

Czytaj dalej